Midtgaarden – et behandlingstilbud til misbrugere og dobbeltdiagnosticerede 

Med mere end 20 års erfaring leverer Midtgaarden kvalificeret misbrugsbehandling til mennesker med misbrug af både stoffer og alkohol. Derudover tilbyder vi hjælp til misbrugere med dobbeltproblematikker såsom kriminalitet, angst, depression, andre personlighedsforstyrrelser eller hvor der er mistanke om psykiatriske problemstillinger.

Med vores brede vifte af behandlingstilbud og differentierede forløb, er Midtgaarden kendt for at lave individuelt tilrettelagte behandlingsforløb, og for at tilbyde en helhedsorienteret indsats, der er skræddersyet den enkelte.

midtgaarden1800x1081

Midtgaardens tilbud henvender sig til voksne borgere fra 18 år og opefter.

Selvejende institution siden 2002

Midtgaarden har eksisteret som behandlingssted siden 1995 og overgik i 2002 fra at være privatejet til at være en selvejende institution, der drives som en socialøkonomisk virksomhed. Midtgaarden ligger lidt udenfor Bramming i Esbjerg Kommune, hvor vi har til huse i en nedlagt landejendom, der løbende er renoveret og moderniseret. Vi har plads til 18 beboere på Midtgaarden, og derudover har vi plads til 8 beboere i vores halvvejshus i Esbjerg, hvorfra der er mulighed for udslusning.

Behandlingen

På Midtgaarden arbejder vi ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme og behandlingen er helhedsorienteret med fokus på det enkelte menneskes aktuelle situation samt behov for behandling, støtte og vejledning.

Vores tilbud er baseret på CENAPS modellen, og vi arbejder ud fra en positivistisk og anerkendende tilgang, og møder det enkelte menneske med ligeværd, respekt og med opmærksomhed på personlig integritet.

Med en bred og fagligt velfunderet medarbejdergruppe, leverer Midtgaarden behandling som bl.a. tager afsæt i kognitiv og NLP terapi, metoder der kombineret med CENAPS modellen har vist sig som en bæredygtig og effektiv misbrugsbehandlingmodel.

Derudover kan vi på Midtgaarden tilbyde NADA akupunktur, mindfulness og tankefeltsterapi.

Behandlingstilbud

I forbindelse med behandling for stof- og alkoholmisbrug tilbyder Midtgaarden følgende forløb:

  • Afgiftning
  • Primærbehandling
  • Tilbagefaldsbehandling og tilbagefaldsforebyggelse
  • Halvvejshus/udslusning
  • Dagbehandling
  • Efterværn

Vi er en bredt fagligt sammensat personalegruppe, alle med mange års erfaring i arbejdet med mennesker i en udsat position. Vi har fast tilknyttet psykiater, psykolog samt sygeplejerske og arbejder derudover tæt sammen med det lokale lægehus i Bramming samt Lokalpsykiatrien i Esbjerg.

Hvis der er brug for det – tilbyder vi på Midtgaarden at lave en foreløbig psykiatrisk vurdering. Såfremt det vurderes nødvendigt, samarbejder vi med eksterne psykiatere, der vil kunne forestå en psykiatrisk udredning. 

Godkendelser

Midtgaarden er underlagt Lov om Socialtilsyn og er godkendt til at drive behandlingssted i.h.t. Lov om Social Service § 101, jf. § 107 samt Sundhedsloven § 141. Tilsynet forestås af Socialtilsyn Syd.

Derudover er Midtgaarden godkendt af Justitsministeriet som alternativt afsoningssted i henhold til Straffuldbyrdelseslovens § 78.​

Kontakt os og hør mere om muligheden for døgnbehandling

Har du brug for at få hjælp til at komme ud af misbrug eller er du i kontakt med en som har det – er du meget velkommen til at ringe hertil på tlf. 75 17 20 80 og høre mere om Midtgaarden. Du kan også sende en mail til os på post@midtgaarden.dk​

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Den Selvejende Institution Midtgården​

Stenbrovej 2, Sejstrup, 6740 Bramming

CVR: 26856191