Behandling​

Midtgaarden bruger Cenaps modellen, Cenaps-modellen er udviklet af Terence T. Gorski siden først i 70’erne. Cenaps-modellen er baseret på en bio-psyko-social model, som påpeger at, misbrug resulterer i ændringer af personligheden og medfører sociale og arbejdsmæssige problemer.​

Hertil kommer også andre behandlingsteorier, disse er primært Kognitiv og NLP terapi, som kombineret med Cenaps modellen har vist sig, som en bæredygtig og effektiv misbrugsbehandling.

​​

Behandlingsløsninger på Midtgaarden

Problemløsende/Primærgruppe:

Problemløsende gruppeterapi arbejder på flere niveauer. Ved brug af en række standard procedure skabes en gruppeatmosfære, der tillader gruppemedlemmer at arbejde individuelt på forskellige problemstillinger i den samme session.

Problemløsende gruppeterapi fokuserer på at klarlægge og løse et problem ved systematisk at bruge problemløsende procedurer.

Problemløsende gruppeterapi er udviklet således, at det hjælper terapeuten med at se, hvordan de forskellige behandlingsteknikker gennemføres og indarbejdes. Det sigter mod at gennemskue specifikke problemer, at tydeliggøre og klarlægge behandlingsmål og at identificere specifikke tidsbegrænsede interventioner.

Deltagerne i gruppen påtager sig en høj grad af ejerskab og ansvar for løsningen af deres problemer i samarbejde med terapeuten, der guider dem gennem en systematisk problemløsende proces.

Forebyggende tilbagefaldsbehandling:

Afsluttende fase i en primær behandling, hvor der arbejdes med selvødelæggende adfærd, samt erkendelse og håndtering af højrisikosituationer, hvor beboeren kan ende i misbrug igen.

Tilbagefaldsbehandling

Tilbagefaldsforebyggende Terapi er en psykoterapeutisk proces rettet imod mennesker der er eller har været i en stabil periode ude af kemisk afhængighed.

Tilbagefald opstår for det meste, fordi de afgiftede og stabiliserede x-misbrugere ofte ikke forstår hvad tilbagefald er, og hvordan de kan hindre det.

Med tilbagefaldsbehandling og planlægning kan man lære at standse denne proces, længe inden tilbagefaldet starter.​

Efterværn / Efterbehandling:

Efter udskrivning og indflytning i egen bolig kan iværksættes en efterbehandlings/

Efterværnsperiode af forskellig længde.

Dette aftales mellem den enkelte beboer/bruger, dennes misbrugskonsulent og Midtgården. Varigheden af efterbehandlingen/efterværnet aftales også.

I perioden tilbydes Tilbagefaldsterapi 2 gange om ugen – én gang i Halvvejshuset og én gang på Midtgården på tirsdage og torsdage.Udover Tibagefaldsterapien står Midtgården naturligvis til rådighed via døgnberedskabet, og hvis den enkelte bruger får behov for dét, vil det være muligt at overnatte enten i Halvvejshuset eller på Midtgården. I sådanne tilfælde vil Midtgården tage kontakt med misbrugskonsulent snarest muligt mhp drøftelse af det videre forløb.

Benægtelse

Benægtelses behandling er målrettet mod misbrugere der har svært ved at erkende deres misbrug, samt til dem der gentagende gang tager tilbagefald på grund af samme eller lignende årsager. Benægtelse er ikke at lyve, det er at sammenhænge, eller helheder ikke ses. Benægtelse er den psykologiske mekanisme som mennesker bruger, for at beskytte sig mod kendsgerninger som syntes at true dem. Det er et forsvar, som fordrejer virkeligheden. Det holder os fra at føle den smertelige og ubehagelig sandhed omkring ting vi ikke ønsker at indse.

Benægtelsens argument: Hvis vi ikke kan føle eller se konsekvenserne af vores handlinger, bliver alt godt og vi kan fortsætte med at leve, uden at foretage nogen ændringer.

Antisocial

I arbejde med denne gruppe vil der blive lagt speciel vægt på brugen af kognitive omstrukturerende strategier til at imødekomme antisociale klienter i en samarbejdsproces af selv-vurdering og selv-forandring. Dette er vigtigt, fordi klienter med antisociale træk er meget manipulerende. Den antisociale adfærd, der ligger til grund for behovet for behandling, er ofte den største forhindring for at anerkende problemerne. Adfærden forhindrer klienterne i at søge hjælp og lave de personligheds- og adfærdsforandringer, som er påkrævet, for at bevare en livsstil, der bygger på afholdenhed og ansvarlighed.​

Send henvendelse til Midtgaarden​

Udfyld formularen, og vi vil snarest muligt besvare din henvendelse.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os

​Stenbrovej 2, 6740 Bramming

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Vi er på Facebook

Følg os

"Et rigtig godt sted med gode minder og fantastisk rådgiver med hjertet det rette sted..."

Vi har gennem tiden haft mange gode forløb, og hjulpet folk over på den anden side. Læs flere gode anmeldelser her.

Kontakt os

Den Selvejende Institution Midtgaarden 

​​Stenbrovej 2, 6740 Bramming

Klik her for rutevejledning

Telefon: 75 17 20 80

E-mail: post@midtgaarden.dk