Tilsyn​

Læs mere om tilsyn her på siden.​

Socialtilsyn Syd​

Link til seneste rapport(godkendelses)

Driftsorienteret Tilsyn d. 3. juni 2021

Fødevarestyrelsen

Seneste kontrol rapport(smiley)

​Den selvejende institution Midtgaarden

Stenbrovej 2

6740 Esbjerg

​​

Afgørelse vedrørende godkendelse af Den selvejende institution Midtgaarden, som generelt egnet.

​​

Afgørelse

​I medfør af lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18, skal Socialtilsyn Syd hermed meddele Den selvejende institution Midtgården, godkendelse som generelt egnet til at drive tilbud i henhold til lov om Social Service § 101, jf. § 107, da tilbuddet efter Socialtilsyn Syds vurdering samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapport af 12. juni 2015 er bilag til nærværende afgørelse, og de vurderinger, der er lagt til grund for godkendelsen, fremgår heraf. Socialtilsyn Syd registrerer godkendelsesrapporten på Tilbudsportalen, jf. lov om socialtilsyn § 22, idet kriterierne og indikatorerne i kvalitetsmodellen, jf. herved bilag 1 til bekendtgørelse om socialtilsyn, dog vil være udeladt.

Godkendelse omfatter alene godkendelse som generelt egnet i medfør af lov om Social Service § 101, jf. § 107, idet det påhviler tilbuddet selv at sikre sig fornøden tilladelse fra andre myndigheder, herunder at sikre sig, at regler i anden lovgivning er overholdt.

Ibrugtagningsdato

​2002

Målgruppe

​Midtgårdens målgruppe er voksne personer med misbrug. Herunder Dobbeltdiagnosticerede. Dvs. Misbrugere med sideløbende psykiatriske tegn - og problemstillinger. Diagnosticerede og ikke diagnosticerede.

Midtgården kan tillige lave psykiatriske udredninger via egen psykiater.

Alder

​18 år -

Ydelser

​Døgnbehandlingstilbud til voksne i.h.t. Lov om Social Service § 101, jf. § 107

Døgnbehandlingstilbud til voksne i.h.t. Sundhedsloven § 141

Midtgaarden er ligeledes godkendt som alternativ til afsoning i.h.t. Straffuldbyrdelsesloven § 78.

Pladsantal og fordeling af pladser

Midtgaarden er godkendt af Socialtilsyn Syd med 26 pladser, hvoraf de 18 pladser er placeret på Midtgaarden i Bramming, og de 8 pladser er i halvvejshuset i Esbjerg. 

​​

Økonomi og organisatoriske forhold.

​Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets årsrapport, budget, bestyrelsessammensætning og vedtægter lever op til kravene i lov om socialtilsyn

§§ 13-18.

Tilsyn

​Socialtilsyn Syd varetager det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. lov om socialtilsyn § 4, og for opgaver i forbindelse hermed, betaler tilbuddet i medfør af lov om socialtilsyn § 23, stk. 3 den af Socialtilsyn Syd fastsatte takst.

Regelgrundlag

​Lov om socialtilsyn (lov nr. 608 af 12/06/2013) §§ 5-6 og 12-18 og bekendtgørelse om socialtilsyn (bekendtgørelse nr.1557 af 19/12/2013), bilag 1.

Sagsfremstilling

​Afgørelsen er truffet på baggrund af en vurdering af tilbuddet inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. herved lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, jf. bilag 1, og Socialtilsyn Syd har vurderet, at Den selvejede institution Midtgaarden samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

​​

Med venlig hilsen

Birgit Hindse

Teamleder

​​

Anette Møller

Tilsynskonsulent

Læs den fulde tilsynsrapport her

Send henvendelse til Midtgaarden​

Udfyld formularen, og vi vil snarest muligt besvare din henvendelse.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os

​Stenbrovej 2, 6740 Bramming

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Vi er på Facebook

Følg os

"Et rigtig godt sted med gode minder og fantastisk rådgiver med hjertet det rette sted..."

Vi har gennem tiden haft mange gode forløb, og hjulpet folk over på den anden side. Læs flere gode anmeldelser her.

Kontakt os

Den Selvejende Institution Midtgaarden 

​​Stenbrovej 2, 6740 Bramming

Klik her for rutevejledning

Telefon: 75 17 20 80

E-mail: post@midtgaarden.dk