Midtgaarden​

​Den selvejende institution Midtgaarden er bestående af to afdelinger; Midtgaarden, der er beliggende i den lille by Sejstrup lidt udenfor Bramming samt halvvejshuset, der ligger i Esbjerg.​

Selvejende institution siden 2002

Midtgaarden har eksisteret som behandlingssted siden 1995 og overgik i 2002 fra at være privatejet til at være en selvejende institution, der drives som en socialøkonomisk virksomhed. Vi er en bredt fagligt sammensat personalegruppe, alle med mange års erfaring i arbejdet med mennesker i en udsat position. 

Midtgaarden ligger lidt udenfor Bramming i Esbjerg Kommune, hvor vi har til huse i en nedlagt landejendom, der løbende er renoveret og moderniseret. Vi har plads til 18 beboere på Midtgaarden, og derudover har vi plads til 8 beboere i vores halvvejshus i Esbjerg, hvorfra der er mulighed for udslusning. 

Sådan foregår behandlingen

På Midtgaarden arbejder vi ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme og behandlingen er helhedsorienteret med fokus på det enkelte menneskes aktuelle situation samt behov for behandling, støtte og vejledning.

Vores tilbud er baseret på CENAPS modellen, og vi arbejder ud fra en positivistisk og anerkendende tilgang, og møder det enkelte menneske med ligeværd, respekt og med opmærksomhed på personlig integritet.

Med en bred og fagligt velfunderet medarbejdergruppe, leverer Midtgaarden behandling som bl.a. tager afsæt i kognitiv og NLP terapi, metoder der kombineret med CENAPS modellen har vist sig som en bæredygtig og effektiv model til alkoholbehandling og andet misbrugsbehandling.

Derudover kan vi på Midtgaarden tilbyde NADA akupunktur, mindfulness og tankefeltsterapi. 

Tilknyttede fagpersoner

Vi har fast tilknyttet psykiater, psykolog, sygeplejerske og zoneterapeut. Derudover arbejder vi tæt sammen med det lokale lægehus i Bramming samt Lokalpsykiatrien i Esbjerg.

Hvis der er brug for det, tilbyder vi på Midtgaarden at lave en foreløbig psykiatrisk vurdering. Såfremt det vurderes nødvendigt, samarbejder vi med eksterne psykiatere, der vil kunne forestå en psykiatrisk udredning i forbindelse med f.eks. alkoholbehandling.

Godkendelser

Midtgaarden er underlagt Lov om Socialtilsyn og er godkendt til at drive behandlingssted i.h.t. Lov om Social Service § 101, jf. § 107 samt Sundhedsloven § 141. Tilsynet forestås af Socialtilsyn Syd.

Derudover er Midtgaarden godkendt af Justitsministeriet som alternativt afsoningssted i henhold til Straffuldbyrdelseslovens § 78.​

Send henvendelse til Midtgaarden​

Udfyld formularen, og vi vil snarest muligt besvare din henvendelse.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os

​Stenbrovej 2, 6740 Bramming

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Vi er på Facebook

Følg os

"Et rigtig godt sted med gode minder og fantastisk rådgiver med hjertet det rette sted..."

Vi har gennem tiden haft mange gode forløb, og hjulpet folk over på den anden side. Læs flere gode anmeldelser her.

Kontakt os

Den Selvejende Institution Midtgaarden 

​​Stenbrovej 2, 6740 Bramming

Klik her for rutevejledning

Telefon: 75 17 20 80

E-mail: post@midtgaarden.dk