Primærbehandling​

​Primærbehandlingen strækker sig over ca. 6 måneder efter endt afgiftning. Eftersom det er store forandringer en beboer skal gennemgå inden for denne forholdsvis begrænsede tidsramme, arbejder vi målrettet med at fremme denne forandring.

Det gør vi gennem gruppemøder, hvor gruppens erfaringer i forhold til forskellige problemstillinger bliver brugt som rettesnor for den rådgivning der foregår i gruppen. Der er naturligvis altid en terapeut til stede under gruppemøderne, som sørger for at fastholde fokus og har ansvaret for at tonen i gruppen til enhver tid er respektfuld overfor den beboer som er på. Formålet er, at beboeren opnår forståelse for den lidelse som misbruget har udviklet sig til, ligesom vi forsøger at identificere de forandringer i personlighed og livsstil som vil være nødvendige at gennemføre for at opretholde stoffrihed.

Det kan til tider vise sig nødvendigt at arbejde videre med disse temaer på et mere personligt plan, og skønnes dette nødvendigt, arbejder vi individuelt med den enkelte beboer, enten via samtale- eller egentlige terapiforløb.

I praksis tilstræber vi hele tiden, at personliggøre de praktiske og terapeutiske værktøjer på en måde, der sætter beboeren i stand til at integrere dem, i stedet for at opfatte det som en del af et stort teoretisk eksperiment. Det vil sige at vort arbejde altid tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger der er erkendt af beboeren, og som er blevet synlige via gruppearbejde, individuelt arbejde eller adfærd i det daglige.

​Ved at arbejde på denne måde, er det hele tiden klientens personlige arbejde som er i fokus, også når arbejdet foregår i gruppesammenhæng.

En del af at betragte beboeren som et hele, betyder i vores terminologi også at respektere beboerens grænser for, hvad de ønsker at arbejde med på nuværende tidspunkt. I praksis betyder dette at vore klienter meget sjældent føler sig konfronteret omkring deres personlige arbejde.

Vi betragter det som en del af vores opgave som professionelle at finde en vej udenom beboerens blokeringer, som gør det muligt for beboeren atter at blive aktiv aktør i forandringsprocessen. Det er vor erfaring at denne metode er mere effektiv på langt sigt.

Den anden væsentlige del af primærbehandlingen er undervisningsmoduler, som bruges til at forklare temaer om afhængighed, fysiologiske, psykologiske og medicinske forklaringsmodeller.

Der undervises i forskellige opfattelser af personlighedsstrukturer, om forskellige terapeutiske og behandlingsmæssige indfaldsvinkler, og ofte afsluttes undervisningsforløb med gruppearbejde som har til formål at integrere den viden som beboeren har tilegnet sig.​

Ved afslutning af primærbehandling påbegyndes tilbagefaldsbehandling og -forebyggelse, som det sidste skridt inden udslusningen.

Den Selvejende Institution Midtgården
Stenbrovej 2
6740 Bramming

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Den Selvejende Institution Midtgården​

Stenbrovej 2, Sejstrup, 6740 Bramming

CVR: 26856191