Udslusning​

Udslusning af vore beboere foregår i tæt samarbejde med visiterende myndighed og kommune.

En del regioner og kommuner har i forvejen deres egne udslusningshuse til borgere der har gennemgået et behandlingsforløb på en døgninstitution. Hvis ikke kommune eller region har et tilbud, eller hvis særlige forhold gør, at den pågældende ikke kan flytte tilbage til udgangspunktet, er det muligt at blive indskrevet som beboer i Midtgårdens bofællesskab i Esbjerg.

Dette har til huse i et parcelhus i Esbjerg indre by på ca. 250 m2. Der er plads til 8 beboere som alle bor på enkeltværelse.

Indtil beboere i udslusningen kommer i gang med uddannelse eller beskæftigelse, deltager de i det daglige behandlingsprogram på Midtgården om formiddagen. Der er tilknyttet en rådgiver til udslusningen, ligesom Midtgårdens socialrådgiver bistår med de praktiske opgaver i forbindelse med udflytning.

I det daglige varetager beboerne selv de funktioner der er nødvendige for at få huset til at fungere. Dette betyder at de selv passer haven, holder huset rent, køber ind og laver mad.

For at kunne bo i huset er det påkrævet at deltage i 3 selvhjælpsmøder ude i byen om ugen.​

Formålet med udslusning er, at foretage en gradueret overlapning mellem den virkelighed der eksisterer på en døgninstitution og den helt anderledes virkelighed som udspiller sig efter udflytning til egen bolig. Under opholdet i bofællesskabet skal beboeren udbygge sit sociale netværk, forholde sig til sin uddannelses– eller beskæftigelsesmæssige fremtid, udbygge en fornuftig plan for fritiden samt finde en bolig og indrette den.

Der er således nok at tage fat på, især set i lyset af, at der også hele tiden skal bygges bro mellem de nye udfordringer, og den viden om afhængighed og personlighed, som beboeren tilegnede sig under døgnopholdet på Midtgården, og vi oplever ofte, at beboere finder en ny forståelse af den viden de ellers troede at have integreret fuldt ud.

Forløbet i udslusningen forsøges udformet på en måde, så den sidste dag i udslusning er fuldstændig lig første dag i egen bolig, når man ser bort fra overnatningsadressen. Dette er for at gøre overgangen så gnidningsfri som mulig, idet beboere ser ud til at være særligt sensitive overfor store forandringer i netop denne periode af behandlingen.

Et ophold i bofællesskabet strækker sig typisk over 3 – 6 måneder.​

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Den Selvejende Institution Midtgården​

Stenbrovej 2, Sejstrup, 6740 Bramming

CVR: 26856191